SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Ponieważ wśród celów „Profilaktyki cukrzycy” znajduje się wzrost wiedzy z zakresu diabetologii wśród personelu medycznego umożliwiającej wczesną diagnozę, zapraszamy do wzięcia udziału szkoleniach specjalistycznych dla personelu medycznego.

W ramach „Profilaktyki cukrzycy” przewidzieliśmy szkolenia dla 800 lekarzy i pielęgniarek POZ. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby wykonujące zawód lekarza lub pielęgniarki w podmiotach działalności leczniczej w zakresie POZ na terenie woj. mazowieckiego i na obszarze realizacji projektów, posiadające czynne prawo wykonywania zawodu lekarza lub pielęgniarki.

Obszar realizacji projektu:

– Warszawa

– Radom

– powiat grodziski,

– powiat białobrzeski,

– powiat żyrardowski,

– powiat grójecki,

– powiat płocki,

– powiat kozienicki,

– powiat sochaczewski,

– powiat przysuski

– powiat nowodworski,

– powiat szydłowiecki

 

Rekrutacja na szkolenia będzie miała charakter ciągły i rozpocznie się w styczniu 2020 r. Chętni proszeni są o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych zamieszczonych poniżej i przekazanie ich organizatorowi projektu.

 

Miejsca i terminy szkoleń zostaną podaną wkrótce.