SPOTKANIA INFORMACYJNE

Ponieważ wśród celów „Profilaktyki cukrzycy” znajduje się podnoszenie świadomości i upowszechnianie wiedzy z zakresu występowania cukrzycy wśród osób powyżej 60 roku życia zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych z wykładami.
Od stycznia 2020 roku do września 2023 roku w ramach „Profilaktyki cukrzycy” zaplanowaliśmy aż 160 spotkań informacyjnych z wykładami dotyczącymi cukrzycy dla uczestników bezpłatnych badań, osób chorych na cukrzycę, ich rodzin, a także dla wszystkich pozostałych zainteresowanych działaniami profilaktycznymi oraz wspieraniem osób cierpiących na tę chorobę. Miejsca i terminy spotkań zostaną podane wkrótce.

Uwaga! Cykliczne spotkania informacyjne z wykładami dla chorych na cukrzycę oraz innych zainteresowanych tematyką profilaktyki tej choroby oraz jej przebiegiem nie wymagają wcześniejszej rejestracji. Osoby, które wezmą w nich udział będą proszone o podpisanie listy obecności oraz wypełnienie ankiety oceniającej spotkanie w celu zebrania danych statystycznych z realizacji projektów.