NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Bezpłatne badania w zakresie diagnozowania cukrzycy połączone z pogłębionymi konsultacjami lekarskimi odbywają się w ramach projektów „Profilaktyka cukrzycy” i stanowią ich główne działanie. Badania będą wykonywane od stycznia 2020 do września 2023 roku. W tym okresie bezpłatnymi badaniami zostanie objętych aż 27.000 osób.

Kto może wziąć udział w badaniach?

Zapraszamy wszystkie osoby powyżej 60 roku życia, które do tej pory nie zostały zdiagnozowane w kierunku cukrzycy i mieszkają w województwie mazowieckim na obszarze realizacji projektu:

– Warszawa

– Radom

– powiat grodziski,

– powiat białobrzeski,

– powiat żyrardowski,

– powiat grójecki,

– powiat płocki,

– powiat kozienicki,

– powiat sochaczewski,

– powiat przysuski

– powiat nowodworski,

– powiat szydłowiecki

 

Aby skorzystać z bezpłatnych badań, poza spełnieniem wyżej wymienionych kryteriów, uczestnik, przed skorzystaniem z badania, zobowiązany jest wypełnić oraz dostarczyć dokumenty rekrutacyjne zamieszczone poniżej. Wszystkie osoby, które skorzystają z badań zostaną poproszone o wypełnienie ankiety oceniającej poziom świadczenia.

 

    Jak wyglądają badania?

    Badania obejmują: oznaczenie glikemii przygodnej, pomiar wskaźnika masy ciała (BMI – Body Mass Index) oraz wskaźnika talia-biodro (WHR Waist-Hip Ratio), pomiar ciśnienia tętniczego krwi, ocenę wykrytych przewlekłych powikłań cukrzycy, oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c u pacjentów z wynikiem glikemii przygodnej ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l) oraz konsultację lekarską.

    Osoby, u których w trakcie badania wystąpi podwyższony poziom glukozy lub inne wskaźniki wskazujące na występowanie cukrzycy lub zagrożenie zdrowia, otrzymają rekomendację udania się do poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu wykonania dalszych badań i potwierdzenia diagnozy w ramach finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

    Badanie prowadzone będzie przez lekarza specjalistę: diabetologa, lekarza chorób wewnętrznych lub endokrynologa, mających doświadczenie w zakresie diabetologii potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego.