SPOTKANIA I SZKOLENIA

Ponieważ wśród celów „Profilaktyki cukrzycy” znajduje się podnoszenie świadomości i upowszechnianie wiedzy z zakresu występowania cukrzycy wśród osób powyżej 60 roku życia oraz wzrost wiedzy z zakresu diabetologii wśród personelu medycznego umożliwiającej wczesną diagnozę, zapraszamy do wzięcia udziału w jednym z dwóch poniżej opisanych działań służących ich realizacji – spotkaniach informacyjnych z wykładami lub szkoleniach specjalistycznych dla personelu medycznego.

Cykliczne spotkania informacyjne z wykładami

Icon

Harmonogram najbliższych spotkań 288.71 KB 29 downloads

...

  Od listopada 2017 do końca 2020 roku roku w ramach „Profilaktyki cukrzycy” zaplanowaliśmy aż 140 spotkań informacyjnych z wykładami dotyczącymi cukrzycy dla uczestników bezpłatnych badań, osób chorych na cukrzycę, ich rodzin, a także dla wszystkich pozostałych zainteresowanych działaniami profilaktycznymi oraz wspieraniem osób cierpiących na tę chorobę.
  Spotkania mają formę 90 minutowych wykładów dotyczących w szczególności diety i aktywności fizycznej oraz podstawowych problemów związanych z cukrzycą (czynniki ryzyka, powikłania, profilaktyka oraz leczenie cukrzycy, konsultacje dietetyczne i poradnictwo żywieniowe, rola aktywności fizycznej). Podczas wykładu będą przekazane: materiały edukacyjno-informacyjne, dla chorych – opaska silikonowa na rękę „MAM CUKRZYCĘ”.
  Uczestnictwo w spotkaniu nie wymaga wcześniejszej rejestracji, jednak podczas wykładu uczestnicy mogą zostać poproszeni o podpisanie listy obecności i/lub wypełnienie ankiety oceniającej w celach statystycznych.
  Spotkania będą odbywały się w odstępach kwartalnych w miejscowościach objętych działaniami projektów „Profilaktyka cukrzycy”.

  Specjalistyczne szkolenia z zakresu diabetologii dla lekarzy i pielęgniarek

  W ramach „Profilaktyki cukrzycy” przewidzieliśmy dwie edycje szkoleń dla 700 lekarzy i pielęgniarek POZ pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą na terenie województwa mazowieckiego na obszarach objętych wsparciem projektów.

  Opis szkolenia

  Szkolenia w formie 3-godzinnych wykładów z przerwą będą pozwalały na przekazanie kompleksowej i aktualnej wiedzy z zakresu diabetologii (najnowsze dane naukowe i wytyczne rozpoznawania, diagnostyki i postępowania z pacjentem zagrożonym lub już chorym na cukrzycę w celu zminimalizowania występowania powikłań i jak najszybszego objęcia skuteczną opieką medyczną). Zajęcia będą prowadzone w dwóch oddzielnych grupach (dla lekarzy i dla pielęgniarek), w taki sposób, aby przekazywana wiedza była dostosowana w najwyższym stopniu do potrzeb uczestników szkolenia.
  Szkolenia będą się odbywały w małych grupach w placówkach POZ, szpitalach i innych podmiotach wykonujących działalność medyczną na ternie realizacji projektów „Profilaktyka cukrzycy”. Osobą prowadzącą szkolenie jest lekarz diabetolog z 5-letnim doświadczeniem w wykonywaniu zawodu.
  Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu poświadczającego uzyskanie wiedzy i umiejętności wczesnego rozpoznania cukrzycy. Uczestnicy otrzymają również materiały edukacyjno-informacyjne (skrypt szkolenia).
  W szkoleniu mogą wziąć udział osoby wykonujące zawód lekarza lub pielęgniarki w podmiotach działalności leczniczej w zakresie POZ na terenie woj. mazowieckiego i na obszarze realizacji projektów, posiadające czynne prawo wykonywania zawodu lekarza lub pielęgniarki, które wyrażą pisemną zgodę na udział w szkoleniu.
  Rekrutacja na szkolenia będzie miała charakter ciągły i rozpocznie się w styczniu 2018 r. Chętni proszeni są o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i przekazanie ich organizatorowi.

  I edycja szkolenia odbędzie się w marcu i kwietniu 2018 r, II edycja – w marcu i kwietniu 2019 roku.

  Miejsca i terminy szkoleń zostaną podane na początku 2018 roku.