O PROJEKCIE

„Profilaktyka cukrzycy” to cykl 10 projektów prowadzonych na terenie województwa mazowieckiego, dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty realizuje Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z o.o. w partnerstwie z Gabinetem Lekarskim Wiesławy Pudzianowskiej, Grupą Pronicel SA oraz we współpracy z innymi gabinetami, przychodniami i szpitalami na terenach objętych działaniami projektu.

Cel projektu

Cukrzyca jest w Polsce istotnym problemem zdrowotnym, głównie z uwagi na ryzyko powikłań prowadzących do niepełnosprawności, wysokich kosztów ich leczenia, a także z powodu wysokiego odsetka niezdiagnozowanych chorych. Aby ograniczyć to ryzyko konieczne jest ułatwienie osobom szczególnie narażonym na zachorowanie dostępu do usług zdrowotnych i działań profilaktycznych. Organizatorzy projektu przyjęli trzy główne cele projektu:

 1. Podnoszenie świadomości i upowszechnianie wiedzy z zakresu występowania cukrzycy wśród osób powyżej 60 roku życia.
 2. Zwiększenie wykrywalności cukrzycy i poprawa stanu zdrowia uczestników projektu poprzez udział 23 500 osób powyżej 60 roku życia w badaniach przesiewowych i konsultacjach lekarskich.
 3. Wzrost wiedzy z zakresu diabetologii wśród personelu medycznego POZ (700 osób) umożliwiającej wczesną diagnostykę i/lub leczenie cukrzycy.

Działania

„Profilaktyka cukrzycy” to trzy główne działania, w których mogą wziąć udział osoby w wieku powyżej 60 lat, ich rodziny, osoby zainteresowane profilaktyką cukrzycy, a także lekarze i pielęgniarki pragnący poszerzyć swoją wiedzę o najnowsze badania z zakresu diagnostyki i leczenia cukrzycy.

 • Działanie 1: Bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje lekarskie skierowane do osób w wieku 60+, które nie miały do tej pory stwierdzonej cukrzycy oraz mieszkają na terenie woj. mazowieckiego (obszar określony poniżej). Badania te będą obejmowały: oznaczenie glikemii przygodnej, pomiar wskaźnika masy ciała BMI i wskaźnika talia-biodra (WHR), pomiar ciśnienia tętniczego, ocena wykrytych przewlekłych powikłań cukrzycy, oznaczenie hemoglobiny glikowanej u pacjentów z wynikiem glikemii przygodnej > 200 mg/dl, konsultacje lekarskie.
 • Działanie 2: Cykliczne spotkania informacyjne z wykładami organizowane w wymienionych poniżej miejscowościach dla osób chorych na cukrzycę, ich rodzin oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych tematyką profilaktyki cukrzycy. Wykłady będą trwały 90 min. i będą obejmowały podstawowe problemy związane z cukrzycą: czynniki ryzyka, powikłania, profilaktyka oraz leczenie cukrzycy, konsultacje dietetyczne i poradnictwo żywieniowe rola aktywności fizycznej. Na wykładach zostaną rozdane materiały informacyjne oraz opaski „Mam cukrzycę” dla osób chorych.
 • Działanie 3: Szkolenia specjalistyczne dla lekarzy i pielęgniarek z woj. mazowieckiego, mieszających bądź pracujących w poniżej wymienionych miejscowościach, na temat najnowszych badań dotyczących diagnostyki, leczenia praz profilaktyki cukrzycy.

Ramowy harmonogram działań

Cykl projektów „Profilaktyka cukrzycy” rozpoczął się we wrześniu 2017 roku akcją informacyjną, która będzie prowadzona do połowy 2019 roku. W październiku 2017 r. rozpoczęła się rekrutacja uczestników projektu chętnych do udziału w badaniach oraz szkoleniach specjalistycznych dla personelu medycznego; rekrutacja będzie miała charakter ciągły i będzie prowadzona aż do grudnia 2020 r. W okresie XI 2017 – XII 2020 będą odbywały się badania, cykliczne spotkania z wykładami nt. cukrzycy oraz szkolenia specjalistyczne dla lekarzy i pielęgniarek.

Zasięg projektu

„Profilaktyka cukrzycy” swoim zasięgiem obejmuje następujące miasta, powiaty i gminy:

 • Warszawa i powiaty:
  • Powiat legionowski: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), Wieliszew;
  • Powiat otwocki: Celestynów, Józefów, Karczew (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), Kołbiel, Osieck, Otwock, Sobienie-Jeziory, Wiązowna;
  • Powiat piaseczyński: Góra Kalwaria (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), Konstancin Jeziorna (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), Lesznowola, Piaseczno (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), Prażmów, Tarczyn (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski);
  • Powiat pruszkowski: Brwinów (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), Michałowice, Nadarzyn, Piastów, Pruszków, Raszyn;
  • Powiat wołomiński: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), Strachówka, Tłuszcz (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), Wołomin (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), Ząbki, Zielonka;
  • Powiat warszawski zachodni: Błonie (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), Ożarów Mazowiecki (gmina miejsko-wiejska, miasto, obszar wiejski), Stare Babice;
 • Radom i następujące gminy: Jedlińsk, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Gózd, Skaryszew, Kowala, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew i Przytyk.

Jeżeli zamieszkujesz w jednym z wyżej wymienionych miejsc nasze działania profilaktyczne są skierowane właśnie do Ciebie. Pomożemy Ci zadbać o Twoje zdrowie! W ramach „Profilaktyki cukrzycy” z bezpłatnych badań oraz konsultacji lekarskich w latach 2017 – 2020 będzie mogło skorzystać aż 23 500 osób!

Dofinansowanie

Cykl projektów „Profilaktyka cukrzycy” w województwie mazowieckim jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Konkurs nr: RPMA.09.02.02-IP.01-14-034/16. Każdy z 10 projektów otrzymał wsparcie z ww. funduszu w wysokości 356 750 zł.