DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Rekrutacja na bezpłatne badania

W bezpłatnych badaniach mogą wziąć udział wszystkie osoby w wieku powyżej 60 roku życia, które do tej pory nie zostały zdiagnozowane w kierunku cukrzycy i mieszkają w województwie mazowieckim w jednym z wymienionych poniżej obszarów:

  • Warszawa i powiaty: legionowski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, wołomiński i warszawski zachodni
  • Radom i następujące gminy: Jedlińsk, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Gózd, Skaryszew, Kowala, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew i Przytyk.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi poniżej dokumentami, wypełnienie ich i przekazanie organizatorom projektu

Rekrutacja personelu medycznego – szkolenia

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby wykonujące zawód lekarza lub pielęgniarki w podmiotach działalności leczniczej w zakresie POZ na terenie woj. mazowieckiego i na obszarze realizacji projektów, posiadające czynne prawo wykonywania zawodu lekarza lub pielęgniarki.

Rekrutacja rozpoczyna się w styczniu 2018. Zapraszamy do ponownych odwiedzin strony.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi poniżej dokumentami, wypełnienie ich i przekazanie organizatorom projektu
Uwaga! Cykliczne spotkania informacyjne z wykładami dla chorych na cukrzycę oraz innych zainteresowanych tematyką profilaktyki tej choroby oraz jej przebiegiem nie wymagają wcześniejszej rejestracji. Osoby, które wezmą w nich udział będą proszone o podpisanie listy obecności oraz wypełnieni ankiety oceniającej spotkanie w celu zebrania danych statystycznych z realizacji projektów.