BADANIA

Bezpłatne badania w zakresie diagnozowania cukrzycy połączone z pogłębionymi konsultacjami lekarskimi odbywają się w ramach projektów „Profilaktyka cukrzycy” i stanowią ich główne działanie. Badania rozpoczną się w listopadzie 2017 r. i  będą trwały do końca 2020 roku. W tym okresie bezpłatnymi badaniami zostanie objętych aż 23 500 osób.

Kto może wziąć udział w badaniach?

Zapraszamy wszystkie osoby w wieku powyżej 60 roku życia, które do tej pory nie zostały zdiagnozowane w kierunku cukrzycy i mieszkają w województwie mazowieckim w jednym z wymienionych poniżej obszarów:

  • Warszawa i powiaty: legionowski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, wołomiński i warszawski zachodni
  • Radom i następujące gminy: Jedlińsk, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Gózd, Skaryszew, Kowala, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew i Przytyk.

Pełną listę miejscowości znajdziesz w dziale O PROJEKCIE.

Warunki udziału w badaniach

Warunkiem udziału w badaniach, poza spełnieniem wyżej wymienionych kryteriów, jest podpisanie druku świadomej zgody na udział w projekcie „Profilaktyka cukrzycy”, wypełnienie dokumentów dostępnych na podstronie DOKUMENTY REKRUTACYJNE i przekazanie ich do organizatorów przed wyznaczonymi badaniami. Zakwalifikowani uczestnicy badań zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety oceniającej poziom świadczenia.

Jak wyglądają badania?

Badania obejmują: oznaczenie glikemii przygodnej, pomiar wskaźnika masy ciała (BMI – Body Mass Index) oraz wskaźnika talia-biodro (WHR Waist-Hip Ratio), pomiar ciśnienia tętniczego krwi, ocena wykrytych przewlekłych powikłań cukrzycy, oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c u pacjentów z wynikiem glikemii przygodnej ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l) oraz konsultację lekarską.
Osoby, u których w trakcie badania wystąpi podwyższony poziom glukozy lub inne wskaźniki wskazujące na występowanie cukrzycy lub zagrożenie zdrowia, otrzymają rekomendację udania się do poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu wykonania dalszych badań i potwierdzenia diagnozy w ramach finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Badanie prowadzone będzie przez lekarza specjalistę: diabetologa, lekarza chorób wewnętrznych lub endokrynologa, mających doświadczenie w zakresie diabetologii potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego.